Thông báo về việc mời báo giá hàng hóa “Mua giấy in tem mã vạch của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang”

11/09/2023  

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp giấy in tem mã vạch

Hiện nay, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đang có nhu cầu mua giấy in tem mã vạch. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện theo những nội dung sau:

(Chi tiết Thông báo vui lòng Click vào đường Link này: THÔNG BÁO MUA GIẤY IN TEM MÃ VẠCH)

I. Hồ sơ báo giá, gồm: Bảng báo giá, có các nội dung theo mẫu đính kèm: Báo giá bản gốc có chữ ký, đóng dấu người đại diện theo pháp luật của Công ty, cửa hàng;

II. Thời gian gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 9 năm 2023. 

III. Hồ sơ báo giá gửi về:

- Bản cứng: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Số điện thoại: 0989.44.22.89). 

- Bản mềm (bản scan): Địa chỉ Email: phonghanhchinhquantribvsn@gmail.com

Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẽ là căn cứ để Bệnh viện xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói “mua giấy in tem mã vạch của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang” nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện. Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của Quý Công ty, cửa hàng. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Lượt xem : 209


  • quixote
  • quixote


Copyright ©2023 Xtech.com.vn