Thông báo mời chào giá thiết bị văn phòng

13/09/2023  

Kính gửi: Các Quý Công ty/Đơnvị cung cấp các thiết bị đồ dùng văn phòng

      Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang kính đề nghị các Công ty/Đơn vị cung cấp có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá theo các nội dung sau: 

(Chi tiết Thông báo vui lòng Click vào đường Link này: THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA THIẾT BỊ VĂN PHÒNG).

I. Hồ sơ báo giá, gồm: 

1. Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh;

2. Bảng báo giá, có các nội dung theo mẫu đính kèm: Báo giá bản gốc có chữ ký, đóng dấu người đại diện theo pháp luật của Công ty; 

II. Thời gian gửi báo giá: Trước 17 giờ 00 phút ngày 20 tháng 9 năm 2023. 

III. Hồ sơ báo giá gửi về: 

- Bản cứng: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Số điện thoại: 0396.130.848). 

- Bản mềm (bản scan): Địa chỉ Email: phonghanhchinhquantribvsn@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!

Lượt xem : 217


  • quixote
  • quixote


Copyright ©2023 Xtech.com.vn