Thông báo mời báo giá hàng hoá phục vụ triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Hiện tại, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua bổ sung hàng hóa phục vụ triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm” với nội dung cụ thể như sau: 

(Chi tiết Thông báo vui lòng Click vào đường Link này: Thông báo mời báo giá gói Mua bổ sung hàng hóa triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệmDanh mục kèm theo Thông báo).

           I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

           1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 

           2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Vân, Phòng Vật tư-TTBYT, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. (Số điện thoại: 0204.355.1368).

           3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

           - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TTBYT- Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

           - Nhận qua emailvattubvsnbg@gmail.com.

           4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ 00 phút ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 28 tháng 9 năm 2023.

           Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

           5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 28/9/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

  1. Danh mục hàng hóa: Theo danh mục đính kèm

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Giao hàng tại kho vật tư, hóa chất của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 1 năm (365 ngày) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Không tạm ứng.

- Thanh toán bằng chuyển khoản, trong vòng 90 ngày kể từ khi Bệnh viện nhận được hàng hóa và đủ các chứng từ cần thiết.

5. Các thông tin khác:
            - Chất lượng: Hàng hóa mới 100%. Có nhãn phụ bằng Tiếng Việt (đối với hàng nhập khẩu).

            - Đối với Bóp bóng, Kim sinh thiết phôi: Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa kể từ khi giao hàng phải đảm bảo tối thiểu 1 năm.

- Đối với Môi trường nuôi cấy phôi: Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa kể từ khi giao hàng phải đảm bảo tối thiểu 2 tháng.

- Bảo hành tối thiểu 03 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu đối với các hàng hóa còn lại.

Đề nghị nhà cung cấp làm Báo giá theo mẫu quy định tại Thông tư 14/2023/TT-BYT  ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế.

           Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẽ là căn cứ để Bệnh viện xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua bổ sung hàng hóa phục vụ triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của Quý Công ty.

                                                Xin trân trọng cảm ơn!

Lượt xem : 22


  • quixote
  • quixote


Copyright ©2023 Xtech.com.vn