Thông báo mời báo giá gói thầu Mua vật tư, linh kiện để sửa chữa, thay thế cho máy vi tính, máy in

08/07/2024  

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị tư vấn đấu thầu

Hiện tại, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dịch vụ tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định E-HSMT và thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Mua vật tư, linh kiện để sửa chữa, thay thế cho máy vi tính, máy in của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang”. Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang kính mời các công ty/đơn vị tư vấn thẩm định tham gia báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Hà Thị Thuỳ, nhân viên phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. (Số điện thoại: 0948695678).
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Nhận qua email: phonghanhchinhquantribvsn@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày thông báo đến trước 16 giờ 00 phút ngày 10 tháng 7 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Báo giá dịch vụ tư vấn Thẩm định E-HSMT và thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu:
Thông tin về gói thầu:
Tên gói thầu: Mua vật tư, linh kiện để sửa chữa, thay thế cho máy vi tính, máy in của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.
- Giá dự toán gói thầu dự kiến: 1.171.506.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bảy mươi mốt triệu, năm trăm linh sáu nghìn đồng./.)
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
2. Thời gian thực hiện:
- Tư vấn Thẩm định E-HSMT: Tối đa trong vòng 10 ngày (Kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bệnh viện).
- Tư vấn Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu: Tối đa trong vòng 10 ngày (Kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bệnh viện).
3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 10/7/2024.

Hồ sơ báo giá của các công ty/đơn vị sẽ là căn cứ để Bệnh viện xem xét lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn Thẩm định E-HSMT và thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thiết bị văn phòng để phục vụ cấp, phát cho các Khoa, Phòng của Bệnh viện.

Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của Quý Công ty/Đơn vị./.
 

Lượt xem : 43


  • quixote
  • quixote


Copyright ©2023 Xtech.com.vn