Thông báo mời báo giá gói thầu mua đồ dùng phục vụ bệnh nhân Khoa Dịch vụ Y tế tự nguyện

28/03/2024  

Kính gửi: Các Quý Công ty/đơn vị cung cấp

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang có kế hoạch mua đồ dùng phục vụ bệnh nhân khoa Dịch vụ Y tế tự nguyện của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

Để có căn cứ xây dựng dự toán mua sắm nêu trên, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang kính đề nghị các công ty/đơn vị cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá theo các nội dung sau:

(Chi tiết Thông báo vui lòng Click vào đường dẫn này: 

Thông báo mời báo giá gói thầu mua đồ dùng phục vụ bệnh nhân Khoa Dịch vụ Y tế tự nguyện).

1. Danh mục mời báo giá theo phụ lục.

2. Các công ty/đơn vị quan tâm gửi bản báo giá kèm theo danh mục chi tiết các mặt hàng cung cấp để bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán mua sắm.

3. Yêu cầu báo giá

- 01 bản chính bằng tiếng Việt (bản cứng) có chữ ký, đóng dấu của đơn vị báo giá và 01 bản scan PDF (đã đóng dấu).

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) để thực hiện tại Bệnh Viện Sản Nhi Bắc Giang, Bệnh viện không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày .

- Hàng hoá: Mới 100%.

- Giao hàng tại kho Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.

4. Địa điểm nhận báo giá:

- Bản cứng gửi tại phòng Hành chính quản trị, Bệnh Viện Sản Nhi Bắc Giang. Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Bản scan PDF gửi vào địa chỉ Email:  phonghanhchinhquantribvsn@gmail.com

5. Thời hạn nhận báo giá: Đến hết 16h00 ngày 03/4/2024. Báo giá được đánh giá hợp lệ khi đầy đủ danh mục báo giá, hiệu lực báo giá, giá chào đúng thời gian quy định. 

Chi tiết xin liên hệ đồng chí Đ/c: Hà Ngọc Thu – TP Hành chính quản trị. SĐT: 0983390827.

Bệnh Viện Sản Nhi Bắc Giang trân trọng cảm ơn./.

Lượt xem : 67


  • quixote
  • quixote


Copyright ©2023 Xtech.com.vn