Thông báo mời báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá

29/03/2024  

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn thẩm định giá tại Việt Nam 

Hiện tại, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thẩm định giá cho gói thầu “Mua vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

(Chi tiết Thông báo vui lòng Click vào đường dẫn này: THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ-2).

         I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

         1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 

         2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Hòanhân viên phòng Vật tư - TTBYT, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. (Số điện thoại: 0204.355.1368).

         3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

         - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TTBYT- Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

         - Nhận qua email: vattubvsnbg@gmail.com.

         4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ 00 phút ngày 29 tháng 3 năm 2024 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 02 tháng 4 năm 2024.

         Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

         5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 02/4/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Báo giá chi phí thẩm định giá cho gói thầu “Mua vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh”, cụ thể: Căn cứ giá tồn kho tại Bệnh viện, Bệnh viện dự kiến tổng giá dự toán gói thầu “Mua vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh là 291.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi mốt triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn). Bao gồm giá của 03 mặt hàng vật tư y tế.

2. Thời gian thực hiện thẩm định giá dự kiến: Tối đa trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bệnh viện gửi Công văn đề nghị thẩm định giá.

         Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẽ là căn cứ để Bệnh viện lựa chọn nhà thầu thực hiện thẩm định giá gói thầu “Mua vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh”. Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của Quý Công ty.

                                      Xin trân trọng cảm ơn!

Lượt xem : 48


  • quixote
  • quixote


Copyright ©2023 Xtech.com.vn