Thông báo mời báo giá dịch vụ tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

01/04/2024  

Kính gửi: Các Quý Công ty/đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang có kế hoạch tổ chức gói thầu: "Tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang".

Bệnh viện kính đề nghị các công ty/đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá theo các nội dung sau:

(Chi tiết Thông báo vui lòng Click vào đường dẫn này: Thông báo mời báo giá dịch vụ tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trườngphụ lục 01 (2), phụ lục 02 (3)
 

1. Danh mục mời báo giá theo phụ lục 01.

2. Các công ty/đơn vị quan tâm gửi bản báo giá theo mẫu tại phụ lục 02.

3. Yêu cầu báo giá

- 01 bản chính bằng tiếng Việt (bản cứng) có chữ ký, đóng dấu của đơn vị báo giá.

Báo giá chi phí dịch vụ là chi phí trọn gói đã bao gồm toàn bộ các loại thuế liên quan, chi phí lập hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép vàtoàn bộ chi phí khác cần thiết để thực hiện dịch vụ

- Gửi kèm theo báo giá: Hồ sơ năng lực của đơn vị báo giá.

- Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 30 ngày kể từ ngày .

4. Địa điểm nhận báo giá:

- Báo giá gửi tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh Viện Sản Nhi Bắc Giang. Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

5. Thời hạn nhận báo giá: Đến hết 16h00 ngày 05/04/2024. Báo giá được đánh giá hợp lệ khi đầy đủ danh mục báo giá, hiệu lực báo giá, giá chào, thông tin theo mẫu tại Phụ lục 02 và gửi đúng thời gian quy định. 

Chi tiết xin liên hệ đồng chí Đ/c: Phương - khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. SĐT: 0961051882.

Bệnh Viện Sản Nhi Bắc Giang trân trọng cảm ơn./.

Lượt xem : 64


  • quixote
  • quixote


Copyright ©2023 Xtech.com.vn