Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2023

15/09/2023  

Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 25/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang”, năm 2023; ngày 28/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký ban hành Quyết định số 1260/QĐ-UBND về ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2023.

xt
 

Nội dung Thể lệ cuộc thi như sau:

 ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đối tượng bắt buộc: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các ban, cơ quan của Đảng và tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND huyện/thành phố (bao gồm: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và Đảng ủy, UBND các xã, phường, thị trấn).

2. Đối tượng khuyến khích: : Các Tổ chức hội, Hiệp hội, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân đang sinh sống tại tỉnh Bắc Giang.

3. Đối tượng không được dự thi: Thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi.

HÌNH THỨC, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC THAM GIA DỰ THI

1. Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trên platform khảo sát trực tuyến có liên kết với Website của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang (http://ipcbacgiang.com).

2. Thời gian cuộc thi

Cuộc thi bắt đầu từ 07h00 ngày 15/9/2023 và kết thúc lúc 17h00 ngày 15/10/2023.

3. Nội dung thi

- Hiểu biết về các chỉ số: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI); Chỉ số Cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX); Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang (DDCI).

- Kết quả điểm số và xếp hạng các chỉ số: PCI; PGI; PAR INDEX; SIPAS năm 2022 của tỉnh Bắc Giang; kết quả xếp hạng Chỉ số DDCI năm 2022 của các sở, ban, ngành và huyện/thành phố thuộc tỉnh Bắc Giang.

- Mục tiêu phấn đấu và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được giao cải thiện các chỉ số: PCI; PGI; PAR INDEX; SIPAS năm 2023 của tỉnh Bắc Giang.

- Đề xuất sáng kiến để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang trong năm tới và các năm tiếp theo.

4. Bộ đề thi và cách thức ra đề

a) Bộ đề thi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2023, gồm hai phần thi:

+ Phần thứ nhất (Thi trắc nghiệm): Bộ đề thi trắc nghiệm tập trung vào các Chỉ số: PCI; PGI; PAR INDEX; SIPAS; PAPI; DDCI (có 100 câu hỏi về các nội dung thi như trên).

+ Phần thứ hai: Sáng kiến để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang trong năm tới và các năm tiếp theo.

b) Cách thức ra đề thi:

- Phần mềm thi trực tuyến chọn ngẫu nhiên 20 câu cho mỗi thí sinh trong tổng số 100 câu trắc nghiệm của Bộ đề thi.

- Mỗi đề thi trắc nghiệm có 20 câu (tương đương 100 điểm), được phân bổ theo 3 nội dung thi như trên.

- Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 đáp án để lựa chọn, trong đó có 01 đáp án đúng (mỗi đáp án đúng được 5 điểm).

5. Cách thức tham gia dự thi

- Người dự thi đăng nhập vào hệ thống phần mềm để dự thi, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 20 câu hỏi trong Bộ đề thi để người dự thi lựa chọn đáp án đúng.

- Người dự thi được thực hiện tối đa 3 lần thi; hệ thống sẽ tự động chọn 01 bài thi có kết quả điểm cao nhất, thời gian làm bài trắc nghiệm ngắn nhất.

- Các bước làm bài thi:

* Bước 1: Người dự thi truy cập vào Website của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Bắc Giang (http://ipcbacgiang.com). => vào mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” => làm theo hướng dẫn và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi.

* Bước 2: Sau khi khai báo thông tin cá nhân, người dự thi bấm vào nút “Bắt đầu" để bắt đầu làm bài thi.

* Bước 3: Sau khi trả lời các câu hỏi, để hoàn thành bài thi, người dự thi bấm vào nút “Submit/Gửi" để hoàn thành làm bài thi. Kết quả bài thi sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Hệ thống.

CĂN CỨ XÉT GIẢI

1. Bài thi hợp lệ và bài thi không hợp lệ.

Bài thi hợp lệ là bài thi trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm và gửi về hệ thống trước thời hạn kết thúc cuộc thi.

- Bài thi không hợp lệ là bài thi không trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm và gửi về hệ thống sau thời hạn kết thúc cuộc thi.

- Ngoài ra Ban Tổ chức cuộc thi sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp người dự thi sử dụng thông tin không đúng, hoặc không có thật để đăng ký dự thi.

2. Cách thức xét giải.

a) Đối với phần thi trắc nghiệm:

- Xét giải thưởng theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp (tương ứng theo số điểm của người dự thi).

- Trường hợp có nhiều người dự thi (02 người trở lên) có số điểm bằng nhau, thì xét thời gian hoàn thành bài thi ngắn hơn (Thời gian được tính bằng giây).

- Trường hợp có nhiều người dự thi (02 người trở lên) có số điểm bằng nhau và có cùng thời gian hoàn thành bài thi thì xét thời điểm bắt đầu làm bài thi sớm hơn (Thời điểm được tính bằng phút); Trường hợp cùng thời điểm bắt đầu làm bài thi thì Ban Tổ chức xem xét đồng hạng.

- Các trường hợp khác do Ban Tổ chức quyết định (nếu có).

b) Đối với phần thi sáng kiến:

Ban Tổ chức cuộc thi xem xét, đánh giá và trao giải cho thí sinh có sáng kiến để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang đảm bảo các yêu cầu: Tính mới; tính hiệu quả; tính khoa học; tính ứng dụng thực tiễn.

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Giải thưởng cuộc thi: Các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng, cụ thể:

- Giải thưởng cá nhân có 19 giải, bao gồm:

                    + 01 giải nhất, trị giá:                                     3.000.000 đồng.

                    + 03 giải nhì, mỗi giải trị giá:                        2.000.000 đồng.

                    + 05 giải ba, mỗi giải trị giá:                          1.500.000 đồng.

                    + 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá:        1.000.000 đồng.

- Giải thưởng tập thể có 06 giải, bao gồm:

                    + 01 giải nhất, trị giá:                                     5.000.000 đồng.

                    + 02 giải nhì, mỗi giải trị giá:                        4.000.000 đồng.

                    + 03 giải ba, mỗi giải trị giá:                          3.000.000 đồng.

Giải tập thể được trao cho đơn vị có tỷ lệ % người dự thi cao trên tổng số người của đơn vị; trong trường hợp tỷ lệ dự thi bằng nhau thì đơn vị nào có điểm thi trung bình cao hơn thì được xếp thứ hạng cao hơn.

- Giải thưởng cho sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, có 03 giải, gồm:

                    + 01 giải nhất, trị giá:                                     3.000.000 đồng.

                    + 01 giải nhì, trị giá:                                      2.000.000 đồng.

+ 01 giải ba, trị giá:                                        1.500.000 đồng.

2.  Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn, trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt Giải Nhất cuộc thi và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai cuộc thi.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG CUỘC THI

1. Thông báo kết quả thi: Kết quả thi sẽ được công bố trên Website của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Bắc Giang (http://ipcbacgiang.com) chậm nhất 15 ngày kể từ khi kết thúc thi. Trong trường hợp phải xác minh các vấn đề về kết quả thi thì thời gian công bố kết quả có thể kéo dài tối đa 20 ngày.

2. Trao giải thưởng cuộc thi: Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi tiến hành tổ chức tổng kết và trao giải thưởng. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên Website của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Bắc Giang (http://ipcbacgiang.com) và có Giấy mời gửi đến tổ chức, cá nhân đạt giải.

GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI

Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày Ban Tổ chức cuộc thi công bố kết quả, cá nhân dự thi và tổ chức (đối với giải tập thể) nếu có kiến nghị, khiếu nại về kết quả cuộc thi, đề nghị liên hệ trực tiếp với Tổ trưởng Tổ giúp việc của Ban Tổ chức cuộc thi, qua số điện thoại 0904 109 996/hoặc Gmail: cuocthitimhieu.pcibacgiang@gmail.com để xem xét, trả lời; quá thời hạn nêu trên, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không giải quyết.

Các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến cuộc thi được giải quyết theo quy định của Thể lệ này và quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 THÔNG TIN TRA CỨU, HỖ TRỢ

1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, Thể lệ cuộc thi, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động cuộc thi.

Website của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Bắc Giang (http://ipcbacgiang.com)

2. Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia cuộc thi.

- Ông Nguyễn Đình Hà, Sở Thông tin và Truyền thông - SĐT: 0931 523 888.

- Ông Nguyễn Văn Kiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư - SĐT: 0903 533 398.

Thời gian hỗ trợ từ 07h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2023./.


 

Lượt xem : 1878


  • quixote
  • quixote


Copyright ©2023 Xtech.com.vn