Phòng Tổ Chức Cán Bộ

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập theo Quyết định số 398/QĐ-BVSN ngày 24/8/2012 của Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.

PHÒNG VẬT TƯ - THIẾT BỊ Y TẾ

PHÒNG VẬT TƯ - THIẾT BỊ Y TẾ

Với phương châm hoạt động “Tận tâm - Nhanh chóng - Chính xác - Hiệu quả”, Phòng Vật tư - Thiết bị y tế luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, dụng cụ, trang thiết bị y tế và sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy trong toàn viện.

Phòng Điều Dưỡng

Phòng Điều Dưỡng

Phòng Điều dưỡng được thành lập theo Quyết định số 986/SYT-TCCB ngày 26 tháng 9 năm 2007. Với phương châm hoạt động “Chuyên nghiệp - Tự tin - Năng động - Sáng tạo”, công tác điều dưỡng ngày càng phát triển lớn mạnh và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào góp phần quan trọng vào sự phát triển của Bệnh viện.

Phòng Công tác xã hội

Phòng Công tác xã hội

Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 521/QĐ-BVSN ngày 05/7/2017. Mặc dù ra đời không sớm so với nhiều phòng công tác xã hội của các Bệnh viện khác nhưng đến nay Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 519/QĐ-BVSN ngày 04/7/2017 trên cơ sở tách từ Phòng Đào tạo, Chỉ đạo tuyến và Quản lý chất lượng với phương châm hoạt động “Cải tiến chất lượng - Vươn tới thành công”.

PHÒNG ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN

PHÒNG ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN

Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 520/QĐ-BVSN ngày 05/7/2017.

Phòng Tài Chính Kế Toán

Phòng Tài Chính Kế Toán

Hoạt động tài chính là một công tác quan trọng trong hoạt động của Bệnh viện. Với đội ngũ nhân sự gồm 27 đồng chí luôn nêu cao tinh thần đoàn kết và làm việc tận tâm, trách nhiệm, trong nhiều năm liền tập thể Phòng Tài chính kế toán luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

  • quixote
  • quixote


Copyright ©2023 Xtech.com.vn