I. BAN LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN                                    

 

 

THẦY THUỐC ƯU TÚ - BS CKII LÊ CÔNG TƯỚC              

Bí Thư Đảng Ủy - Giám Đốc Bệnh Viện             

67780
43535

 

 

THẠC SỸ KINH TẾ THÂN THỊ THU HIỀN       

Phó Bí Thư Đảng Ủy - Phó Giám Đốc Bệnh Viện       

 

 

BÁC SỸ CKI NGUYỄN MINH CƯỜNG       

Phó Giám Đốc Bệnh Viện       

89080
5460

 

 

BÁC SỸ CKII NGUYỄN NHƯ PHỐ       

Phó Giám Đốc Bệnh Viện       

II. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức nhân sự Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang
a) Lãnh đạo Bệnh viện gồm 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
b) Các Phòng chức năng và Các khoa lâm sàng/Cận lâm sàng theo sơ đồ tổ chức sau:
 
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỆNH VIỆN
 
 

 

 

  • quixote
  • quixote


Copyright ©2023 Xtech.com.vn