CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ   

I. Chức năng   

– Khám bệnh, chữa bệnh về chuyên ngành Phụ - Sản - Nhi khoa cho người dân trong Tỉnh và khu vực các tỉnh lân cận.   

– Hợp tác quốc tế theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực Phụ - Sản và Nhi khoa cho địa phương.   

– Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.   

331160413_1284715005423820_1838830269623752513_nBan Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang tới thăm hỏi sức khoẻ và chúc mừng em bé đầu tiên được thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang chào đời 
 

II. Nhiệm vụ   

– Cấp cứu, khám, chữa bệnh về chuyên ngành Phụ - Sản - Nhi khoa cho người dân của địa phương và các tỉnh lân cận chuyển đến cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú; giải quyết các bệnh chuyên khoa Phụ - Sản và Nhi trong và ngoài tỉnh Bắc Giang; tham gia khám giám định sức khỏe và khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa tỉnh hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu; tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng của Bệnh viện.   

– Đào tạo cán bộ y tế: Bệnh viện là cơ sở thực hành đào tạo, đồng thời tham gia giảng dạy chuyên ngành Phụ - Sản và Nhi cho cán bộ y tế, học sinh của trường Trung cấp y tế của Tỉnh và các trường Đại học lân cận; tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý, chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực chuyên khoa Phụ - Sản và Nhi; tham gia và liên kết với các trường Đại học đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực chuyên khoa của Bệnh viện.   

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa của bệnh viện ở cấp cơ sở và cấp tỉnh; tham gia với y tế tuyến dưới triển khai chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình hoạt động chuyên khoa tại cộng đồng.   

– Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật: Lập kế hoạch và chỉ đạo hoạt động chuyên khoa Phụ - Sản và Nhi cho tuyến dưới và những người hành nghề y tư nhân thuộc chuyên khoa của Bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để phát triển và nâng cao kỹ thuật về chuyên khoa; kết hợp với y tế cơ sở thực hiện chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình hoạt động chuyên khoa tại cộng đồng.   

– Phòng bệnh: Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng; phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên công tác phòng bệnh, phòng dịch.   

– Hợp tác quốc tế: Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.   

– Quản lý đơn vị: Có kế hoạch sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước hỗ trợ; tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác; thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện; từng bước hạch toán chi phí khám, chữa bệnh.   

326839526_3122030301429690_7898981024254720940_nMột buổi giao ban tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 
 

  • quixote
  • quixote


Copyright ©2023 Xtech.com.vn