Category Archives: Video

SỮA MẸ – NGUỒN DINH DƯỠNG TỐT NHẤT CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ

Nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những chiến lược toàn cầu về nuôi dưỡng trẻ sơ sinhvà trẻ nhỏ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra. Từ năm 1992, Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ diễn ra từ ngày 01 – 07/8 hàng năm ở hơn 120 […]