Tag Archives: Bệnh viện Sản nhi bắc gaing

💗 𝐊𝐘̀ 𝐓𝐈́𝐂𝐇 𝐂𝐔̛́𝐔 𝐒𝐎̂́𝐍𝐆 𝐁𝐄́ 𝐆𝐀́𝐈 𝟏𝟑 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝐓𝐔𝐎̂̉𝐈 𝐁𝐈̣ 𝐓𝐇𝐎𝐀́𝐓 𝐕𝐈̣ 𝐇𝐎𝐀̀𝐍𝐇 𝐋𝐎̂̃ 𝐋𝐎̛́𝐍 𝐓𝐔̛̀ 𝐓𝐀𝐘 “𝐓𝐔̛̉ 𝐓𝐇𝐀̂̀𝐍”

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cháu bé”. Đó là câu nói thể hiện sự quyết tâm của các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang trước khi bước vào cuộc đại phẫu “chạy đua với tử thần”, nỗ lực từng phút từng giây để cứu bệnh nhi Nguyễn Thiên Kim […]