Tag Archives: Bác sỹ CKII Lê Công Tước – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang – tấm gương y đức

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG LÊ CÔNG TƯỚC – TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC CỦA TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2015 – 2020