Trẻ 05 tháng tuổi bị bỏng niêm mạc mũi do phụ huynh rửa mũi nhầm bằng cồn 90 độ

775 lượt xem

Ngày đăng: 15/03/2021