Thông báo về các hình thức thu và thanh toán viện phí tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

488 lượt xem

Ngày đăng: 15/11/2019