• Truy cập hôm nay: 40
  • Đang truy cập: 14
  • Số truy cập tuần: 1.693
  • Số truy cập tháng: 8.269
  • Tổng số truy cập: 118.475

Thông báo về các hình thức thu và thanh toán viện phí tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

292 lượt xem

Ngày đăng: 15/11/2019