• Truy cập hôm nay: 146
  • Đang truy cập: 66
  • Số truy cập tuần: 841
  • Số truy cập tháng: 3.734
  • Tổng số truy cập: 31.679

Thông báo về các hình thức thu và thanh toán viện phí tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

38 lượt xem

Ngày đăng: 15/11/2019