• Truy cập hôm nay: 1.065
  • Đang truy cập: 670
  • Số truy cập tuần: 4.797
  • Số truy cập tháng: 13.349
  • Tổng số truy cập: 89.506

Thông báo về các hình thức thu và thanh toán viện phí tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

136 lượt xem

Ngày đăng: 15/11/2019