Thanh toán theo giá dịch vụ được thực hiện như thế nào và cách tính tổng mức thanh toán cho cơ sở KCB hàng năm?

815 lượt xem

Ngày đăng: 15/05/2019