• Truy cập hôm nay: 6
  • Đang truy cập: 5
  • Số truy cập tuần: 730
  • Số truy cập tháng: 4.816
  • Tổng số truy cập: 63.173

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang trao tặng Giấy khen Tập thể và 15 cá nhân Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

3097 lượt xem

Ngày đăng: 23/11/2019