• Truy cập hôm nay: 1.135
  • Đang truy cập: 703
  • Số truy cập tuần: 4.867
  • Số truy cập tháng: 13.419
  • Tổng số truy cập: 89.576

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang trao tặng Giấy khen Tập thể và 15 cá nhân Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

3459 lượt xem

Ngày đăng: 23/11/2019