• Truy cập hôm nay: 154
  • Đang truy cập: 68
  • Số truy cập tuần: 849
  • Số truy cập tháng: 3.742
  • Tổng số truy cập: 31.687

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang trao tặng Giấy khen Tập thể và 15 cá nhân Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

395 lượt xem

Ngày đăng: 23/11/2019