• Truy cập hôm nay: 52
  • Đang truy cập: 17
  • Số truy cập tuần: 1.705
  • Số truy cập tháng: 8.281
  • Tổng số truy cập: 118.487

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang trao tặng Giấy khen Tập thể và 15 cá nhân Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

3961 lượt xem

Ngày đăng: 23/11/2019