• Truy cập hôm nay: 16.626
  • Đang truy cập: 526
  • Số truy cập tuần: 26.125
  • Số truy cập tháng: 32.670
  • Tổng số truy cập: 151.105

Sở Y tế Bắc Giang giành giải Nhì Hội thi sân khấu hoá tuyên truyền “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” ngành Y tế Khu vực III – năm 2019

2181 lượt xem

Ngày đăng: 09/11/2019