• Truy cập hôm nay: 154
  • Đang truy cập: 68
  • Số truy cập tuần: 849
  • Số truy cập tháng: 3.742
  • Tổng số truy cập: 31.687

Sở Y tế Bắc Giang giành giải Nhì Hội thi sân khấu hoá tuyên truyền “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” ngành Y tế Khu vực III – năm 2019

1221 lượt xem

Ngày đăng: 09/11/2019