• Truy cập hôm nay: 12
  • Đang truy cập: 5
  • Số truy cập tuần: 544
  • Số truy cập tháng: 4.278
  • Tổng số truy cập: 63.421

Sở Y tế Bắc Giang giành giải Nhì Hội thi sân khấu hoá tuyên truyền “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” ngành Y tế Khu vực III – năm 2019

1434 lượt xem

Ngày đăng: 09/11/2019