• Truy cập hôm nay: 1.166
  • Đang truy cập: 719
  • Số truy cập tuần: 4.898
  • Số truy cập tháng: 13.450
  • Tổng số truy cập: 89.607

Phẫu thuật nội soi thành công cắt khối u đại tràng không phải làm hậu môn nhân tạo cho trẻ tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

307 lượt xem

Ngày đăng: 19/03/2020