• Truy cập hôm nay: 232
  • Đang truy cập: 87
  • Số truy cập tuần: 2.884
  • Số truy cập tháng: 9.765
  • Tổng số truy cập: 117.423

Phẫu thuật miễn phí dị tật tim bẩm sinh thông sàn nhĩ thất bán phần tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

410 lượt xem

Ngày đăng: 19/06/2020