• Truy cập hôm nay: 233
  • Đang truy cập: 88
  • Số truy cập tuần: 2.885
  • Số truy cập tháng: 9.766
  • Tổng số truy cập: 117.424

Máy chạy tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể được dùng trong ca phẫu thuật tim hở vá lỗ thông liên thất

285 lượt xem

Ngày đăng: 06/08/2019