• Truy cập hôm nay: 153
  • Đang truy cập: 67
  • Số truy cập tuần: 848
  • Số truy cập tháng: 3.741
  • Tổng số truy cập: 31.686

Máy chạy tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể được dùng trong ca phẫu thuật tim hở vá lỗ thông liên thất

22 lượt xem

Ngày đăng: 06/08/2019