• Truy cập hôm nay: 1.151
  • Đang truy cập: 715
  • Số truy cập tuần: 4.883
  • Số truy cập tháng: 13.435
  • Tổng số truy cập: 89.592

Khu can thiệp, điều trị tự kỷ và chậm phát triển trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang – Nơi thắp lên hy vọng cho những trẻ em tự kỷ

1156 lượt xem

Ngày đăng: 17/12/2019