• Truy cập hôm nay: 1.099
  • Đang truy cập: 689
  • Số truy cập tuần: 4.831
  • Số truy cập tháng: 13.383
  • Tổng số truy cập: 89.540

Đoàn công tác Sở Y tế Bắc Giang kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

343 lượt xem

Ngày đăng: 24/02/2020