• Truy cập hôm nay: 1.135
  • Đang truy cập: 703
  • Số truy cập tuần: 4.867
  • Số truy cập tháng: 13.419
  • Tổng số truy cập: 89.576

Cứu sống sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược xuyên bàng quang hiếm gặp sinh mổ lần 03 tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

1422 lượt xem

Ngày đăng: 18/02/2020