• Truy cập hôm nay: 65
  • Đang truy cập: 30
  • Số truy cập tuần: 620
  • Số truy cập tháng: 4.494
  • Tổng số truy cập: 30.987

Cứu sống mẹ con thai phụ bị rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược xuyên bàng quang hiếm gặp tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

602 lượt xem

Ngày đăng: 23/09/2019