• Truy cập hôm nay: 1.097
  • Đang truy cập: 687
  • Số truy cập tuần: 4.829
  • Số truy cập tháng: 13.381
  • Tổng số truy cập: 89.538

Cấp cứu sản phụ chuyển dạ sinh có nguy cơ băng huyết đe doạ tính mạng mẹ và bé do tiểu cầu giảm cực kỳ thấp tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

355 lượt xem

Ngày đăng: 12/03/2020