• Truy cập hôm nay: 39
  • Đang truy cập: 14
  • Số truy cập tuần: 1.692
  • Số truy cập tháng: 8.268
  • Tổng số truy cập: 118.474

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử góp phần “Đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2019

570 lượt xem

Ngày đăng: 28/11/2019