• Truy cập hôm nay: 15.504
  • Đang truy cập: 518
  • Số truy cập tuần: 25.003
  • Số truy cập tháng: 31.548
  • Tổng số truy cập: 149.983

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Cập nhật bằng chứng lâm sàng Progesterone trong pha hoàng thể và trong thai kỳ: tính hiệu quả và an toàn”

276 lượt xem

Ngày đăng: 16/04/2019