• Truy cập hôm nay: 5
  • Đang truy cập: 4
  • Số truy cập tuần: 729
  • Số truy cập tháng: 4.815
  • Tổng số truy cập: 63.172

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Cập nhật bằng chứng lâm sàng Progesterone trong pha hoàng thể và trong thai kỳ: tính hiệu quả và an toàn”

50 lượt xem

Ngày đăng: 16/04/2019