• Truy cập hôm nay: 146
  • Đang truy cập: 66
  • Số truy cập tuần: 841
  • Số truy cập tháng: 3.734
  • Tổng số truy cập: 31.679

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang tổ chức Hội thảo chuyên đề “Xét nghiệm đông máu cơ bản – Thực hành và ứng dụng trên lâm sàng”

144 lượt xem

Ngày đăng: 25/11/2019