• Truy cập hôm nay: 41
  • Đang truy cập: 15
  • Số truy cập tuần: 1.694
  • Số truy cập tháng: 8.270
  • Tổng số truy cập: 118.476

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang tổ chức Hội thảo chuyên đề “Xét nghiệm đông máu cơ bản – Thực hành và ứng dụng trên lâm sàng”

2185 lượt xem

Ngày đăng: 25/11/2019