• Truy cập hôm nay: 1.152
  • Đang truy cập: 716
  • Số truy cập tuần: 4.884
  • Số truy cập tháng: 13.436
  • Tổng số truy cập: 89.593

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang – Sự phát triển không ngừng về chuyên môn, kỹ thuật và đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ y tế chất lượng cao

953 lượt xem

Ngày đăng: 02/01/2020