• Truy cập hôm nay: 16.656
  • Đang truy cập: 527
  • Số truy cập tuần: 26.155
  • Số truy cập tháng: 32.700
  • Tổng số truy cập: 151.135

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang giành giải Nhất Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”

972 lượt xem

Ngày đăng: 09/09/2019