• Truy cập hôm nay: 236
  • Đang truy cập: 91
  • Số truy cập tuần: 2.888
  • Số truy cập tháng: 9.769
  • Tổng số truy cập: 117.427

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đưa vào sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân giúp phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19

1889 lượt xem

Ngày đăng: 01/04/2020