• Truy cập hôm nay: 154
  • Đang truy cập: 68
  • Số truy cập tuần: 849
  • Số truy cập tháng: 3.742
  • Tổng số truy cập: 31.687

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang: Đổi mới tuyên truyền Chỉ thị 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế

29 lượt xem

Ngày đăng: 21/11/2019