• Truy cập hôm nay: 236
  • Đang truy cập: 91
  • Số truy cập tuần: 2.888
  • Số truy cập tháng: 9.769
  • Tổng số truy cập: 117.427

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang: Đổi mới tuyên truyền Chỉ thị 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế

430 lượt xem

Ngày đăng: 21/11/2019