• Truy cập hôm nay: 12
  • Đang truy cập: 5
  • Số truy cập tuần: 544
  • Số truy cập tháng: 4.278
  • Tổng số truy cập: 63.421

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang: Đổi mới tuyên truyền Chỉ thị 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế

94 lượt xem

Ngày đăng: 21/11/2019