• Truy cập hôm nay: 1.159
  • Đang truy cập: 718
  • Số truy cập tuần: 4.891
  • Số truy cập tháng: 13.443
  • Tổng số truy cập: 89.600

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang: Đổi mới tuyên truyền Chỉ thị 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế

201 lượt xem

Ngày đăng: 21/11/2019