• Truy cập hôm nay: 1.161
  • Đang truy cập: 719
  • Số truy cập tuần: 4.893
  • Số truy cập tháng: 13.445
  • Tổng số truy cập: 89.602

Bảo tồn tử cung thành công cho sản phụ bị rau cài răng lược đâm xuyên tới lớp thanh mạc vô cùng nguy hiểm

3173 lượt xem

Ngày đăng: 13/12/2019