• Truy cập hôm nay: 9
  • Đang truy cập: 5
  • Số truy cập tuần: 733
  • Số truy cập tháng: 4.819
  • Tổng số truy cập: 63.176

Bảo tồn tử cung thành công cho sản phụ bị rau cài răng lược đâm xuyên tới lớp thanh mạc vô cùng nguy hiểm

2839 lượt xem

Ngày đăng: 13/12/2019