• Truy cập hôm nay: 1.100
  • Đang truy cập: 689
  • Số truy cập tuần: 4.832
  • Số truy cập tháng: 13.384
  • Tổng số truy cập: 89.541

40 bộ đồ phòng hộ chống dịch Covid-19 được trao tặng cho Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang

815 lượt xem

Ngày đăng: 14/02/2020