Thông điệp 2K (Khẩu trang – Khử khuẩn) + Vắc-xin + Thuốc + Điều trị+ Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp khác để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

32 lượt xem

Ngày đăng: 21/09/2022