Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang

3325 lượt xem

Ngày đăng: 29/05/2020