Chất thải nhựa là vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu, gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái môi trường, tới sự phát triển bền vững và sức khỏe con người

5068 lượt xem

Ngày đăng: 19/09/2019