Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang tổ chức họp hội đồng người bệnh: đối thoại, lắng nghe và tôn trọng ý kiến người bệnh

1288 lượt xem

Sáng ngày 16/5/2019, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đã tổ chức họp hội đồng người bệnh cấp bệnh viện. Đây là hoạt động thường xuyên của Bệnh viện, một mặt phát huy quyền làm chủ của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, mặt khác cũng là dịp để các nhân viên y tế lắng nghe một cách trực tiếp nhất những ý kiến đóng góp về công tác khám chữa bệnh, thái độ phục vụ cũng như tinh thần chăm sóc người bệnh của các nhân viên y tế trong thời gian nằm điều trị tại Bệnh viện. Hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người bệnh giúp Bệnh viện phát huy được các mặt tích cực và khắc phục các mặt còn thiếu sót nhằm hướng tới sự hài lòng cao nhất của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Ngày đăng: 17/05/2019