Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang phẫu thuật vá thông liên nhĩ cho bệnh nhi 5 tuổi bằng phương pháp hiện đại

316 lượt xem

Ngày đăng: 02/06/2022