Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang: Đổi mới tuyên truyền Chỉ thị 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế

3347 lượt xem

Ngày đăng: 21/11/2019