Phân loại rác thải y tế dành cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại khu điều trị nội trú

Chất thải y tế phát sinh từ cơ sở y tế trong quá trình thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh, dự phòng, đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong đó có khoảng 80 – 90 % là chất thải y tế thông thường và khoảng 10 – 20 % là chất thải y tế nguy hại. Quản lý chất thải y tế là công tác trọng tâm về bảo vệ môi trường của cơ sở y tế. Chất thải y tế nếu không được phân loại và thu gom đúng cách thì sẽ tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro ảnh hưởng tới sức khoẻ của nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng, đồng thời cũng gây ô nhiễm môi trường. Người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình sử dụng dịch vụ tại cơ sở y tế cũng làm phát sinh chất thải y tế và cần phải có trách nhiệm bỏ chất thải đúng vào nơi quy định.

Chất thải y tế thông thường là chất thải sinh hoạt thường ngày của người bệnh và người nhà người bệnh như thức ăn thừa, vỏ hoa quả, bánh kẹo, giấy rác; chất thải y tế thông thường được bỏ vào thùng chứa màu xanh có đề chữ và biểu tượng “chất thải thông thường”. Chất thải tái chế bao gồm: vật liệu giấy như giấy báo, bao bì, tài liệu, thùng carton; vật liệu nhựa như chai nước giải khát bằng nhựa, chai đựng các loại dung dịch như nước muối sinh lý; vật liệu kim loại như lon nước giải khát bằng kim loại, hộp sữa; vật liệu thuỷ tinh như chai lọ thuỷ tinh không bị vỡ; chất thải tái chế được bỏ vào thùng chứa màu trắng có đề chữ và biểu tượng “chất thải tái chế”. Chất thải lây nhiễm như bông, băng, gạc dính máu, cốc đựng dịch đờm được bỏ vào thùng chứa màu vàng được đề chữ và biểu tượng “chất thải lây nhiễm”.

Lưu ý: Tất cả chất thải thông thường phát sinh từ buồng bệnh cách ly, khu vực cách ly có bảng biển theo quy định của cơ sở y tế cũng là chất thải lây nhiễm và được bỏ vào thùng chứa màu vàng. Chất thải nguy hại không lây nhiễm như vỏ thuốc có cảnh báo nguy hại, nhiệt kế thuỷ ngân hỏng phải được bỏ vào thùng chứa màu đen có đề chữ và biểu tượng “chất thải nguy hại không lây nhiễm”. Không bỏ chất thải lây nhiễm vào thùng chứa chất thải thông thường. Không bỏ chất thải thông thường vào thùng chứa chất thải nguy hại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *