Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân cho phép mỗi cá nhân có quyền lựa chọn và áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ)… Điều khoản 44 cho phép phụ nữ được quyền nạo phá thai theo nguyện vọng. Việt Nam là một trong những nước trên Thế giới được chính phủ cho phép thực hiện việc nạo phá thai an toàn tại các cơ sở y tế Nhà nước và cơ sở y tế tư nhân có giấy phép.