Hội nghị Đại biểu đoàn cơ sở giữa nhiêm kỳ 2017 – 2022

Thực hiện kế hoạch số 03 – KH/ĐTN ngày 01/3/2019 của Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Tỉnh về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2022 và Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017 – 2022, chiều ngày 27/5/2019, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nhân dịp này, các đồng chí Đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cũng tiến hành bầu bổ sung 01 Phó Bí thư Đoàn cơ sở và 03 Uỷ viên Ban Chấp hành, kiện toàn cán bộ chủ chốt Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang gồm 09 đồng chí giữ chức vụ như sau: Đồng chí Lộc Quốc Phương – Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện, đồng chí Đỗ Thị Dung – Phó Bí thư Đoàn cơ sở, đồng chí Lương Hồng Trường – Phó Bí thư Đoàn cơ sở, đồng chí Dương Văn Thọ – Uỷ viên Ban Thường vụ, đồng chí Thân Quang Trung – Uỷ viên Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Thành Luân – Uỷ viên Ban Chấp hành, đồng chí Phạm Anh Tuấn – Uỷ viên Ban Chấp hành, đồng chí Phạm Thị Cúc – Uỷ viên Ban Chấp hành và đồng chí Nguyễn Thùy Ninh – Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.

Hiền Chúc – Phòng Công tác xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *